Windykacja

Windykacja

Wykonywana przez nas usługa miękkiej windykacji (pre-windykacji) pozwala uprościć procedury odzyskiwania należności i uniknąć drogi sądowej. Wpływa na poprawę sytuacji finansowej firmy oraz zwiększa jej płynność finansową.

Metoda ta polega przede wszystkim na mobilizowaniu płatników do regularnego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań. Dłużnika można zmobilizować poprzez uświadomienie mu problemów i trudności przy transakcjach z innymi kontrahentami, na jakie może się narazić w przypadku zadłużenia.

Skuteczność „miękkiej windykacji” wynosi nawet do 70 %. Głównymi narzędziami wykorzystywanymi przy miękkiej windykacji są formularze wezwania do zapłaty oraz ostrzeżenia o wpisie do ewidencji dłużników.

W przypadku nieskuteczności miękkiej windykacji pomagamy naszym klientom na kolejnych etapach odzyskiwania należności poprzez organizowanie zaplecza w postaci pomocy prawnej.