Usługi Prawne

Usługi prawne

Współpracujemy z kancelariami, które dzięki wieloletniemu doświadczeniu, kwalifikacjom pracowników, a także posiadaniu najnowszej wiedzy, mogą sprostać oczekiwaniom naszych klientów oraz pomóc w rozwoju ich przedsiębiorstw.

Razem z prawnikami tworzymy zespół, który dzięki szerszemu spojrzeniu, z punktu widzenia zarówno biznesowego i prawnego, jest w stanie opracować optymalne rozwiązania.

Niezbędność pomocy prawnika przy rozwiązywaniu problemów wiążących się z codzienną działalnością przedsiębiorcy wymaga między innymi: aktualizowania wiedzy naszych klientów o podstawach i możliwościach prowadzenia oraz rozwoju działalności gospodarczej, koncentracji na działalności zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, pomocy przy egzekwowaniu należności od kontrahentów, prowadzenia w imieniu firmy wszelkich sporów sądowych i administracyjnych, przygotowania oraz uczestnictwa przy zawieraniu umów notarialnych lub innych czynnościach wymagających formy notarialnej.