Kadry i płace

Kadry i płace

W dobrze rozwijające się firmie zespół pracowniczy stanowi ogromny kapitał, który wymaga szczególnej troski.

Rzetelne rozliczenia kadrowo-płacowe, starannie prowadzona dokumentacja kadrowa z zachowaniem poufności danych to niezbędny warunek dobrych relacji między pracodawcą a pracownikami. Stąd, dbając o sukces naszych partnerów świadczymy kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

Prowadzimy dokumentację kadrową pracowników od momentu zatrudnienia do momentu zwolnienia pracownika, wystawiamy zaświadczenia (o zatrudnieniu i wynagrodzeniu), monitorujemy status zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, szkoleń BHP, badań lekarskich pracowników.

Dzięki naszemu doświadczeniu przygotowujemy dla naszych klientów regulaminy pracy i wynagradzania, a nasi wykwalifikowani pracownicy, przy wsparciu zewnętrznych kancelarii prawnych, doradzają naszym klientom najkorzystniejsze rozwiązania z zakresu kadr i prawa pracy.

Obsługujemy m.in.:

  • Firmy produkcyjne;
  • Firmy handlowe;
  • Firmy usługowe;
  • Zakłady Pracy Chronionej;
  • Szkolnictwo wyższe;

a także:

  • Wielozmianowy system pracy;
  • Równoważny czas pracy;
  • Dofinansowania PFRON;

i wiele innych aspektów wymagających dużych kompetencji.