Controlling

Controlling

Rzetelna informacja biznesowa, szczególnie w dobie społeczeństwa informacyjnego jest największą wartością rozwijającego się przedsiębiorstwa.

Equity Investments S.A. w ramach outsourcingu procesów controllingu i analiz zarządczych, dostarcza swoim Klientom informacji, niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji.

Tworzone i udostępnione przez nas rozbudowane raporty finansowe ułatwiają szczegółową kontrolę finansów oraz badanie realizacji celów przedsiębiorstwa. Celem controllingu jest dostarczanie Zarządowi informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - kontrolujemy płynność finansową, wydatki dokonywane na poszczególnych etapach działalności, pomagamy optymalizować koszty.

Poprzez profesjonalne doradztwo wspieramy naszych Klientów w działaniach na wszystkich etapach rozwoju przedsiębiorstwa.

Poprzez partnerstwo pomagamy naszym Klientom w budowaniu perspektywicznego biznesu, podczas gdy lokalni dostawcy usług skupiają się głównie na ustawowej poprawności raportowania, bez usprawniania procesu i dostarczania wyczerpujących informacji biznesowych.

Dzięki partnerstwu zyskujesz dla swojej firmy współpracę z doświadczonym zespołem finansowo-księgowym, który pomaga Twojej firmie rozwijać się we właściwym kierunku i systematycznie powiększać osiągany zysk.