Partnerzy merytoryczni

Partnerzy merytoryczni

Realizując dla naszych Klientów projekty z wielu różnych dziedzin, blisko współpracujemy z:

  • organizacjami branżowymi oraz stowarzyszeniami;
  • bankami i firmami leasingowymi;
  • innymi przedsiębiorstwami będącymi liderami w swoich branżach.

Jesteśmy zrzeszeni w:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.
www.skwp.pl

ICV jest renomowanym, międzynarodowym stowarzyszeniem supiającym środowisko Ekspertów, praktyków z dziedziny controllingu. Nadrzędnym celem polskiej sekcji ICV jest wskazanie najlepszych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach polskich.
www.controllerverein.com

Nasi Partnerzy:

PREMIUM AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu świadczy usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych i jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3992.

Spółkę tworzy energiczny i profesjonalny zespół biegłych rewidentów, ekonomistów, konsultantów i doradców z zakresu prawa bilansowego, handlowego oraz podatkowego, posiadający wieloletnie doświadczenie nabywane w czołowych polskich firmach audytorskich.

PREMIUM AUDYT sp. z o.o. posiada bogata wiedzę i doświadczenie w zakresie wszelkich usług audytorskich, w szczególności w zakresie badania i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zarówno według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej czy Niemieckimi Standardami Rachunkowości. Oferuje również usługi badania planów przekształceń oraz połączeń, a także przeglądy due dilligence.

Spółka świadczy również usługi w zakresie doradztwa rachunkowego oraz organizuje szkolenia z zakresu rachunkowości.

Kontakt:

www.premiumaudyt.pl

biuro@premiumaudyt.pl