Jakość i bezpieczeństwo

Jakość i bezpieczeństwo

Pracujemy według precyzyjnych procedur jakościowych.

W naszej pracy wykorzystujemy licencjonowane programy księgowe i najnowocześniejsze technologie bazodanowe oraz systemy workflow i business intelligence, dostarczane przez liderów rynku (Microsoft, Soneta, Intense Group, Nova Vision), kompatybilne z innymi programami dostępnymi na rynku.

Dzięki temu możemy sprostać wymaganiom naszych Klientów w zakresie integracji systemów informatycznych Klienta i naszych.

Ponadto w trosce o bezpieczeństwo zdeponowanych przez Klientów dokumentów i przekazanych informacji stosujemy zasady systemu bezpieczeństwa informacji.

Wiemy, jak ważna jest ochrona informacji, zarówno tych przekazywanych przez Klienta, jak i tych, których dostarcza nasze biuro, dlatego stosujemy najnowocześniejsze metody zabezpieczania danych (certyfikaty SSL), które zapobiegają dostępowi osób niepowołanych do informacji zgromadzonych na naszym serwerze oraz dokumentacji dostarczanej przez naszych Klientów.

Osiągamy to również poprzez ograniczenie dostępu do danych naszych Klientów jedynie do wybranych osób z firmy Klienta i pracowników Equity Investments dedykowanych do jego obsługi.

Posiadamy polisy ubezpieczeniowe OC z tytułu świadczonych usług sięgające wartości 2 000 000 zł, czyli daleko wykraczające ponad standardy obowiązkowych ubezpieczeń dla firm księgowych.

Mając świadomość, że jakość świadczonych przez nas usług to także ciągłe monitorowanie zmian i doskonalenie wiedzy oraz podnoszenie kompetencji jesteśmy zrzeszeni m.in. w:

  • Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce