Outsourcing

Outsourcing

Czym jest outsourcing

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej” – Henry Ford

Outsourcing polega na wydzielaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i zlecaniu ich zewnętrznym firmom, które są w stanie wykonywać dane procesy efektywniej.

W ostatnich latach dynamicznie rośnie popularność outsourcingu na Świecie i Polsce ze względu na ewidentne oszczędności i zwiększenie jakości usług.

Outsourcing w dobie profesjonalnych dostawców specjalizowanych usług oraz coraz powszechniejszemu dostępowi do szybkiego Internetu jest już wyraźnym trendem rynkowym i sposobem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Korzyści z outsourcingu

Redukcja kosztów – wyspecjalizowane firmy outsourcingowe często potrafią obsłużyć dany proces biznesowy znacznie efektywniej, obniżając jego koszt dla przedsiębiorstwa zlecającego. Wynika to z faktu, że firmy te wykorzystując efekt skali, potrafią znacznie obniżyć jednostkowe koszty działalności. Na przykład w przypadku usług księgowych, firma outsourcingowa może obsługiwać wiele podmiotów przy wykorzystaniu jednego systemu księgowego, podczas gdy przedsiębiorstwo prowadząc rachunkowość we własnym zakresie musiałoby ponieść koszt całego systemu, obsługi IT, upgrade do nowych wersji systemów, no i oczywiście etatów specjalistów w zakresie księgowości.

Uwolnienie zasobów przedsiębiorstwa - dzięki outsourcingowi, przedsiębiorstwo może skupić wszystkie swoje zasoby i całą uwagę na podstawowej działalności, z której generuje zyski. Menedżerowie nie muszą poświęcać swojego czasu na zajmowanie się administracyjnymi lub innymi zadaniami niezwiązanymi z działalnością strategiczną.

• Poprawa jakości - dzięki standaryzacji działalności, wyspecjalizowane firmy często gwarantują wysoki poziom wykonania usługi, który byłby niezwykle kosztowny jeśli wykonywany przez przedsiębiorstwo we własnym zakresie. Firma specjalizująca się w jakimś rodzaju działalności może poświęcać większą część swojego dochodu tylko na rozwój w jednym kierunku. Firma specjalizowana obsługuje wiele podmiotów, dzięki czemu może poświęcać więcej na rozwój w danej dziedzinie, przy czym koszt jednostkowy na obsługiwany podmiot jest niższy.

• Dostęp do wiedzy – doskonałym przykładem są tu usługi prawnicze, IT bądź księgowe. Firmy oferujące te usługi zatrudniają wielu specjalistów z danej dziedziny i inwestują w ich szkolenia i ciągłe podnoszenie kompetencji. Posiadają więc doświadczenia, z którego czerpie firma zlecająca im usługi outsourcingu. Dodatkowo, dzięki outsourcingowi, przedsiębiorstwo może uzyskać dostęp do nowych technologii, które byłyby zbyt drogie, aby mogły być nabyte przez samo przedsiębiorstwo.

• Zwiększenie elastyczności - przedsiębiorstwo może elastycznie dopasowywać skalę współpracy w zależności od zmian skali własnej działalności, tym samym lepiej kontrolując poziom ponoszonych kosztów.

Biuro rachunkowe Equity Investments S.A. dostarcza szeroki zakres usług outsourcingu i doradztwa dla przedsiębiorstw, które pozwalają na osiąganie wyżej opisanych korzyści.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi doświadczeniami i ofertą usług.