Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

W działalności przedsiębiorstwa zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady, bądź konsultacji w celu rozwiązania określonego problemu.

W ramach współpracy z doradcami podatkowymi oferujemy: konsultacje w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe, kontrole i konsultacje w sprawach związanych z poprawnością dokumentacji i rozliczeń podatkowych, przygotowanie podatnika do złożenia wyjaśnień przed organami podatkowymi w prowadzonych postępowaniach, doradztwo prawne związane z prowadzoną kontrolą, jak również inne formy doradztwa.

Nasza misja to pomoc podatnikom we właściwym stosowaniu prawa podatkowego zarówno przez samego podatnika, jak i organy podatkowe. Głęboko wierzymy, że współpraca z doradcą podatkowym na co dzień oraz od momentu wszczęcia wszelkich form kontroli przez ograny podatkowe ma bezpośredni wpływ na jej rezultat.