Audyt i Biegli Rewidenci

Audyt i biegli rewidenci

Badanie oprócz określonych prawem efektów (raport i opinia) może przynosić dodatkowe korzyści dla przedsiębiorcy, do których należy między innymi dopracowanie sposobów ujmowania operacji, które rzetelnie przedstawią obraz przedsiębiorstwa, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podatkowe.

Wiemy, że dobra współpraca biegłego rewidenta z pracownikami firmy jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia badania, dlatego w sposób ścisły współpracujemy z wybranymi biegłymi, dostarczając wyjaśnień i dokonując ewentualnych korekt ujęcia w księgach dokonanych w trakcie roku operacji gospodarczych.

Praca biegłego rewidenta wymaga częstych rozmów z pracownikami biurem reprezentującym daną firmę, stąd też dbamy o dobre relacje pomiędzy zespołem badającym a pracownikami naszej firmy, co przekłada się na sprawną współpracę, a co za tym idzie szybki przebieg badania.