Transakcje kapitałowe

Transakcje kapitałowe

Wspólnie na naszym partnerem Equity Advisors Sp. z o.o. realizujemy kompleksowe projekty z zakresu Corporate Finance oraz relacji inwestorskich.

Corporate Finance

W ramach Corporate Finance realizujemy m.in.: transakcje M&A, oferty publiczne (IPO), oferty prywatne, wprowadzenia do obrotu na GPW i na NewConnect oraz inne instrumenty finansowania (instrumenty dłużne itp.).

Wartość projektów transakcji kapitałowych zrealizowanych przez naszych Ekspertów przekracza 4 mld zł.

Posiadane przez nas kompetencje, jak również współpraca z podmiotami doradztwa finansowego i prawnego pozwala nam na zorganizowanie i prowadzenie kompleksowej obsługi każdej transakcji kapitałowej, w tym oferty publicznej. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu, przygotowujemy dla naszych klientów koncepcję realizacji transakcji, organizujemy zespół doradców, prowadzimy w ich imieniu nadzór nad całością realizowanych zamierzeń.

Relacje Inwestorskie

Relacje inwestorskie są zintegrowanym procesem służącym budowie pozycji Spółki na rynku kapitałowym w celu zmniejszenia kosztu kapitału własnego oraz zmaksymalizowania efektywności wszelkich działań na rynku kapitałowym. Relacje inwestorskie obejmują m.in. działania związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, corporate governance, przygotowanie analiz finansowych oraz działania komunikacyjne.

W zakresie relacji inwestorskich nasze działania mają na celu wspomaganie naszych klientów we wszystkich aspektach z nimi związanych, ze szczególnym naciskiem na wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz corporate governance.

Więcej informacji dotyczących naszych usług z zakresu Corporate Finance oraz relacji inwestorskich znajduje się na stronie internetowej Equity Advisors Sp. z o.o.