Zmiany w ustawie VAT wchodzące w życie od lipca 2015r.

VAT

Zmiany w ustawie VAT z dnia 9 kwietnia wchodzące w życie od 1 lipca 2015r.

Prezentujemy zmiany w podatku VAT mające na celu dostosowanie tych   przepisów do   prawa unijnego. Zmiany te mają zwiększyć skuteczność   poboru VAT oraz zapobiegać   wyłudzeniom zwrotu tego podatku.

  1. Mechanizm odwróconego obciążenia:

Rozszerzono katalog towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia min. o złoto, laptopy, notebooki, tablety, konsole do gier, smartfony czy telefony komórkowe. W zakresie transakcji elektroniką zastosowany będzie próg kwotowy w wysokości         20 000 PLN. Mechanizm będzie miał zastosowanie wyłącznie do tych transakcji, w których zarówno sprzedawca, jak i nabywca są przedsiębiorstwami zarejestrowanymi jako czynny podatnik VAT. Zmiany nakładają obowiązek składania stosownych formularzy w US.

2. Zmiany w uldze na złe długi:

Gdy dłużnik będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, wyłączony zostanie obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego. W sytuacji gdy istnieje powiązanie między podatnikiem a dłużnikiem (m.in. charakter rodzinny, kapitałowy) zostanie wyłączony brak możliwości skorzystania przez podatnika z procedury ulgi na złe długi.

3. Zmiany w instytucji kaucji gwarancyjnej:

Zróżnicowano wysokość kaucji w zależności od rodzaju towaru, a więc czy przedmiotem dostaw jest paliwo czy inne towary wrażliwe. Został podniesiony prób minimalnej i maksymalnej wysokości kaucji gwarancyjnej w stosunku do dostaw paliwa, odpowiednio do 1 000 000 PLN i 10 000 000 PLN. Wprowadzono ustawowy wymóg oprocentowania kaucji gwarancyjnej w wysokości 30% stopy depozytowej NPB. Wprowadzono wzór wniosku VAT-28 wraz załącznikami. Rozszerzony został katalog towarów objętych odpowiedzialnością solidarną min. o srebro, platynę, aparaty i kamery cyfrowe, części i akcesoria do fotokopiarek, tusz kreślarski i atrament do pisania.

Ustawa wprowadza również zmiany w zasadach liczenia proporcji, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r. O zmianach w tym zakresie poinformujemy w kolejnych odsłonach naszego newslettera.