Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy

Znamy już datę wejścia w życie Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 . o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw o której w sierpniu br. wspominaliśmy już na Naszych stronach.
21 sierpnia bieżącego roku ogłoszono ją w Dzienniku Ustaw poz. 1220

Zgodnie z art. 18 niniejszej ustawy zmieniającej wchodzi ona w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia tj. od 22 lutego 2016 r., z wyjątkiem art. 12, który wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2015 r.

Poniżej link to treści Dz.U. 2015 poz. 1220 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001220

Przypomnijmy po krótce najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy.

  • Zasada „33 i 3”, czyli wprowadzenie skuteczniejszego sposobu limitowania umów o pracę na czas określony
  • Uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
  • Doprecyzowanie przepisów o umowach o pracę na okres próbny*

 *Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rewolucyjne zmiany czy tylko kosmetyka… Oceńcie sami.
kodeks_pracy_uwaga