Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Od  1 lipca 2016 zgodnie z nowymi regulacjami, najwięksi przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 osób oraz generujący roczny obrót większy niż 50 mln Euro, zobligowani są do przesyłania danych finansowych firmy na żądanie organów skarbowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Dla małych i średnich przedsiębiorstw czas przesyłania danych zostanie nałożony od 1 lipca 2018r.

Na przykład w Portugalii jednolity plik kontrolny wprowadzony w 2008 r. stał się symbolem wielkiego sukcesu informatycznej modernizacji administracji podatkowej.

Czas pokaże czy w Polsce to rozwiązanie również stanie się sukcesem.

equity_jednolity_plik_kontrolny