Światowa gospodarka mierzona w burgerach

Wskaźnik Big Maca (ang. Big Mac Index) jest to nieformalny wskaźnik wprowadzony przez „The Economist” w 1986 roku służący do pomiaru parytetu siły nabywczej. Nie jest to jednak klasyczny wskaźnik parytetu siły nabywczej ponieważ oparty jest on tylko o cenę hamburgera Big Mac w sieci barów McDonald’s. Ceny kanapek zbierane są w 59 państwach stanowiących 94% światowej produkcji.

Poziom wskaźnika wyznaczany jest przez podzielenie ceny Big Maca w lokalnej walucie przez średnią cenę hamburgera Big Mac płaconą w USA. Następnym krokiem jest porównanie tak wyznaczonego kursu z aktualnym kursem rynkowym, dzięki czemu można oszacować potencjał danej waluty do wzmocnienia lub osłabienia względem USD. Według najnowszych danych tygodnika The Economist, większość walut jest za tanich względem dolara amerykańskiego, a co za tym idzie dolar jest przewartościowany. Średnia cena kanapki Big Mac w USA wynosi 5,04 $, w strefie euro za ten sam produkt zapłacimy średnio 4,21 $, a w Polsce 2,42 $. Najtańsze kanapki Big Mac znajdziecie na Ukrainie – średnio 1,57 $, a najdroższe w Szwajcarii – średnio 6,59 $.

big_mac_index_equity