Polska jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów

Według raportu opracowanego przez Ernst & Young (EY) – Polska pod względem atrakcyjności inwestycyjnej oraz liczby projektów BIZ (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) w ubiegłym roku zajęła pierwsze miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej.

Polska w 2015 roku zajęła również pierwsze miejsce pod względem liczby miejsc pracy utworzonych w ramach projektów BIZ według opracowanego przez EY sondażu Atrakcyjności Europejskiej.

Polska przyciągnęła 211 projektów BIZ, które dostarczyły 19 651 miejsc pracy.

Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Polska uplasowała się na piątym miejscu w Europie i pierwszym w swoim regionie.

equity_investing