Polacy stają się coraz bogatsi

Polacy wydają coraz mniejszą część swoich dochodów na żywność, co oznacza, że stają się coraz bogatsi. Widać wyraźnie, że Polska jest jednym z krajów, dla których przystąpienie do UE było najbardziej zyskowne.

Według danych Eurostatu, 15 lat temu Polacy wydawali średnio 30 procent swoich dochodów na żywność. Dzisiaj poziom ten spadł do 18,4 procent. To znak, że poprawia się jakość życia w Polsce.

Polska nadal ma jednak szanse na dalszą poprawę. W dobrze rozwiniętych krajach, takich jak Szwajcaria, Austria, Niemcy czy Irlandia, ludzie przeznaczają tylko nieco ponad 10 procent swoich dochodów na żywność.

equity_polacy_bogatsi