Wzrasta ilość Ukraińców, którzy płacą składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce

W ciągu ostatniego roku liczba ukraińskich imigrantów płacących składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce wzrosła o 70%.
Według informacji ZUS we wrześniu 172 000 Ukraińców płaciło składki, co stanowi 64% wszystkich zarejestrowanych tam cudzoziemców.
Liczba wydanych zezwoleń na pracę dla Ukraińców w Polsce również wzrosła. Choć polski rynek pracy jest w „bardzo dobrym stanie”, coraz mniej jest chętnych na wykonywanie podstawowych, nisko płatnych prac.
Warto dodać, że dzięki Ukraińcom nadrabiamy niedobór niewykwalifikowanych robotników, gdyż zazwyczaj mają oni niższe od Polaków oczekiwania w zakresie wynagrodzenia.

equity_zus_640