Wzrost PKB powyżej 5%

Polski PKB w III kwartale 2018r. wzrósł aż o 5,1% w porównaniu do III kwartału roku poprzedniego.

Z komunikatu GUS wynika, że czynnikiem wzrostu gospodarczego głównie był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 6,2%. Ceny towarów i usług w listopadzie 2018 r. wzrosły
o 1,2 proc. r/r, a w porównaniu z październikiem ceny nie zmieniły się.

Warto jednak zauważyć, że dynamicznie wzrosły inwestycje (z 4,7% r/r w II kw. do 9,9% r/r), które odpowiadają za duży skok PKB w tym okresie. Popyt inwestycyjny w III kwartale był największy od I kwartału 2015 r.

Szybsze tempo wzrostu zanotowano w budownictwie, transporcie, działalności finansowej
jak i ubezpieczeniowej.

Jak podaje GUS, w III kwartale negatywnie na wzrost gospodarczy wpłynął handel zagraniczny (-0,9 p. proc.).


Źródło: GUS

Według najnowszych prognoz NBP wzrost PKB w bieżącym roku powinien wynieść +4,8%.

W kolejnych latach specjaliści jednak przewidują zmniejszenie poziomu PKB – w 2019 roku poziom
ten ma spaść do +3,6 %., a w 2020 roku do +3,4%.