Płaca Minimalna na rok 2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje wstępne skutki ewentualnych zmian w zasadach wyliczania płacy minimalnej. Resort chce, żeby minimalna pensja była wyliczana bez uwzględniania dodatków, między innymi za staż pracy. Na zmianach skorzystaliby starsi i gorzej wykwalifikowani pracownicy.

Do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się również dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Przy wyliczaniu minimalnej pensji wciąż jednak brane są pod uwagę inne dodatki, m.in. za staż czy warunki pracy. Rząd powoli chce z tego rezygnować.

Placa Minimalna