ZUS odnotował wzrost wpływów ze składek na ubezpieczenia społeczne

W tym roku już 17 miliardów złotych (4 miliardy euro) zostało wypłaconych ZUS przez pracodawców używających indywidualnie przypisanych numerów rachunków co stanowi 10-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Począwszy od 2018 roku, polscy pracodawcy dokonują wspólnego przelewu bankowego na swoje indywidualne konto ZUS, zamiast przeprowadzać trzy lub cztery transakcje online.

Minister pracy Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że wzrost dochodów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne jest wynikiem niskiej stopy bezrobocia i uelastyczniającego rynku pracy wraz ze wzrostem płac.

equity_zus