Polska nie wykorzystuje potencjału pracowników w wieku 55+

Polska w badaniu indeksu Golden Age 2016 znalazła się na 30 pozycji pośród 34 badanych krajów OECD. Indeks Golden Age ocenia wykorzystanie na rynku pracy potencjału osób w wieku 55+ na podstawie wybranych kluczowych wskaźników, w tym liczby zatrudnionych osób powyżej 55 roku życia, ich zarobków i udziału w szkoleniu lub liczby umów o pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Pierwsze miejsce w rankingu konsekwentnie od 2003 roku zajmuje Islandia. Tym razem kolejne miejsca zajęły Nowa Zelandia i Szwecja. Polska uplasowała się na 30 pozycji (w poprzedniej edycji rankingu w 2015 była na 31 pozycji).

Eksperci szacują, że jeśli stopa zatrudnienia w Polsce była taka sama jak w Szwecji (trzecie miejsce w rankingu) to polski PKB wzrośnie o cztery do ośmiu procent.
Tymczasem średni faktyczny wiek wyjścia z rynku pracy w Polsce wynosi obecnie 60,8 roku. Te same wyniki odnotowano w Grecji. Wiek wycofywania się z rynku pracy jest niższy jedynie w Belgii, Słowacji i Francji.

Wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 55-64 lata w Polsce to 42,5%. Niższe stopy znajdują się tylko na Węgrzech, Słowenii, Grecji i w Turcji.

equity_run