Polska planuje wydać miliony na badania społeczno-ekonomiczne

Miliony złotych zostaną zainwestowane w nowy program mający na celu poprawę jakości życia w Polsce. Narodowy Ośrodek Badań i Rozwoju przekaże 500 milionów złotych na program wsparcia badań społeczno-ekonomicznych.
Ministerstwo chce, by instytucje publiczne współpracowały z uczelniami w celu opracowania i wdrożenia rozwiązań problemów stojących przed administracją publiczną.
Tworzone konsorcja powinny składać się z co najmniej dwóch podmiotów, takich jak uniwersytet lub inna organizacja naukowa oraz jednej instytucji, która będzie mogła zaimplementować wyniki tych badań (np. samorząd lokalny).
W dniach od 14 sierpnia do 12 września oferenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do 30 milionów złotych, ponieważ wtedy rozpoczyna się pierwszy konkurs o puli 150 milionów złotych.

equity_badania