Minimalna płaca wzrośnie w przyszłym roku o 100zł

Rząd przyjął we wtorek rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. Będzie ono wynosiło 2100 zł. Oznacza to wzrost o 100 zł (5 proc.) w stosunku do 2017 r. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. będzie wynosiła 13,70 zł.

Rząd w czerwcu zasugerował podniesienie minimalnej płacy miesięcznej w 2018 r. do 2080 zł i stawki godzinowej do 13,5 zł. Związkowcy domagali się, aby minimalna płaca miesięczna wzrosła do 2220 zł, podczas gdy pracodawcy zaproponowali 2050 zł.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. wynagrodzenie minimalne otrzymywało około 1,4 mln osób.

equity_minimalna_placa_www