Polacy zaciągają więcej pożyczek

W roku 2017 Polacy zaciągnęli około 9 mln pożyczek na łączną kwotę 133,2 mld zł czyli o 5,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Najwyższą dynamikę wzrostu (11,1%) odnotowały kredyty hipoteczne. W badanym okresie wartość limitów w rachunku bieżącym wzrosła o 6,4%, natomiast wartość kredytu konsumenckiego wzrosła o 3,5%. Najniższy wskaźnik wzrostu, wynoszący 0,8% odnotowały karty kredytowe.

Tymczasem, w grudniu 2017 r. wartość pieniądza pożyczonego przez konsumentów w postaci kart kredytowych spadła o 9% rr. Kwota pożyczona przez nabywców mieszkań zmniejszyła się o 6%, podczas gdy wartość kredytów konsumpcyjnych i limitów w koncie osobistym spadła odpowiednio o 3,6% i 1,7%.

equity_pozyczki