Zmiany w podatku VAT od 2019

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy zasady dotyczące rozliczania VAT od usług elektronicznych oraz stosowania ulgi na złe długi. W bieżącym roku nie zmieniły się stawki VAT – dalej utrzymują się na poziomie 8% i 23%. Prognozy zakładają jednak, że za trzy lata będzie możliwa obniżka stawek o 1 pkt proc., jeśli dług publiczny oraz suma kontrolna ulegną pomniejszeniu.
Od początku bieżącego roku do ustawy VAT z 22 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2433) wprowadzono zmiany, które mają na celu zmniejszenie kosztów i problemów związanych z rozliczaniem VAT od usług elektronicznych, które świadczone są na rzecz konsumentów państw członkowskich UE (z wyłączeniem Polski). Zmiany dotyczą wprowadzenia rocznego progu 10000 euro (42000 zł) w przypadku świadczenia usług unijnym kontrahentom. Do jego wysokości podatnicy rozliczają VAT według reguł dla transakcji krajowych, ale również mogą rozliczać VAT w kraju odbiorcy świadczonych usług. Od 1 stycznia dopuszczono również podatników nieposiadających siedziby na terytorium UE, którzy są zarejestrowani dla celów VAT w jednym lub więcej państw członkowskich, do rozliczania usług elektronicznych w małym punkcie kompleksowej obsługi.
W bieżącym roku uległy zmianie również przepisy dotyczące ulgi na złe długi. VAT należny przedsiębiorca może skorygować już po upływie 90 dni od nieuregulowania zapłaty przez kontrahenta. Dotychczas termin ten wynosił 150 dni.