Spadek bezrobocia w Polsce

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, sierpniowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce spadła do 7%, gdzie w lipcu br. wynosiła ona 7,1%. Na koniec sierpnia liczba bezrobotnych i zarejestrowanych w Urzędach Pracy Polaków kształtowała się na poziomie 1 mln 136,1 tys., co oznacza poprawę o 3,9 tys. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

GUS podał ponadto, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. wynosiło 6 mln 25,6 tys. osób (o 4,5 proc. więcej niż w lipcu br.).

Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,8%) oraz w gastronomii (o 9,3%), natomiast największy spadek w górnictwie i wydobyciu (o 3,6%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,5 proc.).

equity_spadek_bezrobocia_www