Szkolenia BHP już nieobowiązkowe

Zmieniły się przepisy dotyczące szkoleń BHP. Do końca ubiegłego roku pracodawca był zobligowany do zapewnienia okresowego szkolenia w zakresie BHP wszystkim zatrudnianym pracownikom. Jednak od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, która głosi, że szkolenia BHP nie są już obowiązkowe, w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, dla których nie określono wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka zawodowego.
Dodatkowo pracodawcy, którzy ukończyli szkolenie z wykonywania zadań służby BHP oraz zostali zakwalifikowani do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka, mogą sami wykonywać zadania tej służby. Warunkiem jest jednak zatrudnianie mniej niż 50 pracowników (do końca ubiegłego roku było to 20 pracowników). W przypadku wyższej kategorii ryzyka limit ten wynosi jedynie 10 pracowników.
Celem wprowadzenia zmian było przekonanie, że Kodeks pracy jest zbyt rygorystyczny pod względem bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w zakresie szkoleń okresowych BHP. Zgodnie z nowelizacją, pracownicy powinni być objęci obowiązkowymi szkoleniami, tylko wtedy gdy jest to konieczne i uzasadnione. Nowelizacja ma na celu również obniżenie kosztów przedsiębiorstwa i ułatwienie prowadzenia działalności.