Analityka i narzędzia Big data w polskich firmach: jesteśmy w ogonie Europy

25% firm w Europie Środkowej analizuje dane i korzysta z rozwiązań Big data. W Polskich przedsiębiorstwach analiza danych i narzędzia Big data są znacznie mniej popularne niż w Czechach i na Słowacji – wykorzystuje je tylko 18% firm.

Globalny rynek analizy wielkich zbiorów danych rozwija się obecnie sześć razy szybciej niż cały sektor IT. Badania pokazują również, że aż 53% przedsiębiorstw uznaje korzyści płynące z analityki danych za ważny czynnik przewagi konkurencyjnej.

Sukces przedsiębiorstw już dziś w znanym stopniu zależy od sposobu gromadzenia i analizowania danych, a następnie – wykorzystywania pozyskanych w ten sposób informacji. Efektywna analiza Big Data w czasie rzeczywistym ułatwia szybkie podejmowanie decyzji i reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym.

gora_equity