Z CYKLU „NASI PARTNERZY” – PREMIUM AUDYT

PREMIUM AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu świadczy usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych i jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3992.

Spółkę tworzy energiczny i profesjonalny zespół biegłych rewidentów, ekonomistów, konsultantów i doradców z zakresu prawa bilansowego, handlowego oraz podatkowego, posiadający wieloletnie doświadczenie nabywane w czołowych polskich firmach audytorskich.

PREMIUM AUDYT sp. z o. o. posiada bogata wiedzę i doświadczenie w zakresie wszelkich usług audytorskich, w szczególności w zakresie badania i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zarówno według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej czy Niemieckimi Standardami Rachunkowości. Oferuje również usługi badania planów przekształceń oraz połączeń, a także przeglądy due dilligence.
Spółka świadczy również usługi w zakresie doradztwa rachunkowego oraz organizuje szkolenia z zakresu rachunkowości.

Więcej szczegółów znajdziemy na stronie: www.premiumaudyt.pl.

Kontakt: biuro@premiumaudyt.pl

logo_premium_audyt