Polska może zakończyć rok 2017 r. z 30% mniejszym deficytem budżetowym

Polska może zakończyć rok 2017 r. z deficytem budżetowym o 20 mld zł niższym niż planowane 59,3 mld zł.

Z szacunków statystycznych rzeczywiście wynika, iż deficyt na koniec roku może wynieść mniej niż planowano, ale to wymagałoby kontynuowania niskich wydatków, co będzie trudne.

Wynik końcowy zależeć też może od przeniesienia dochodów i planów wydatków z roku bieżącego na przyszły.

equity_deficyt