Poziom cen w Polsce jednym z najniższych w UE

Według danych statystycznych Eurostatu, poziom cen w Polsce jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej.

W 2016 r. poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych różnił się znacznie w Unii. Najwyższe ceny odnotowano w Danii – 139 procent średniej unijnej. Kolejne najdroższe kraje to: Irlandia (125%), Luksemburg i Szwecja (124%), Finlandia oraz Wielka Brytania (po 121%).

Na drugim końcu skali odnotowano poziomy cen w Bułgarii (48%), Rumunii (52%) oraz Polsce (53% średniej unijnej).

equity_best_price_www