Wzrost gospodarczy w Polsce

Jak szacuje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, w III kwartale wzrost PKB wyniósł 4,3%. Oznacza to, że w okresie tym odnotowano najwyższe kwartalne tempo wzrostu gospodarczego od końca 2015 roku. Jak podano, w 2017 r. wzrost będzie stanowił 4,1%, a w 2018 r. prognozowany jest na 3,9 %.

Wzrost gospodarczy napędzany jest przez popyt krajowy, głównie przez spożycie indywidualne, zaś wkład nakładów inwestycyjnych we wzrost PKB jest niewielki, choć Instytut oczekuje lekkiego wzrostu stopy inwestycji do końca roku.

Najbardziej niepewnym elementem prognozy, a zarazem największym zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego w kolejnych latach jest właśnie niski poziom nakładów inwestycyjnych. Wynika to z braku skłonności przedsiębiorstw do podejmowania projektów inwestycyjnych.

equity_wzrost_gospodarczy_www