W Polsce jedynie 20 procent wynalazków jest wykorzystywanych w praktyce

Liczba opatentowanych w Polsce wynalazków wzrasta. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego instytutów badawczych w Polsce tylko co piąty z wynalazków jest wykorzystywany w praktyce.

Instytuty, które zostały skontrolowane, jedynie w niewielkim stopniu zajmowały się działalnością wdrożeniową, która jest ich ustawowym obowiązkiem.  Jedynie 20 procent z 226 wynalazków znalazło praktyczne zastosowanie.

W Zachodniej Europie poziom ten wynosi 50 procent. Wykorzystanie mniej niż połowy wynalazków ocenia się za nieefektywne. W Polsce cztery z ośmiu placówek zbadanych w latach 2010-2013 nie wdrożyły żadnego wynalazku.

Wyniki badań ankietowych przedstawiają jeszcze gorszą sytuację. Liczba wdrożeń w 105 instytutach badawczych spadła w ciągu czterech lat o prawie 20 procent – z około 1750 w 2010 r. do nieco ponad 1400 w 2013 r.

zarowki