Rynek nieruchomości w Polsce szybko się rozwija

Rynek mieszkaniowy w Polsce rozwija się bardzo szybko. Aktualnie jest on o około 80% większy niż podczas ostatniego boomu mieszkaniowego w roku 2007.

Sytuacja taka wynika przede wszystkim z niskich stóp procentowych, relatywnie tanich kredytów hipotecznych i nierentownych lokat bankowych, co czyni inwestycje w mieszkanie „lepszym rozwiązaniem”.

Innym ważnym czynnikiem jest niski poziom bezrobocia, który pomaga zaplanować długoterminową kadencję.

Inwestorzy zagraniczni są coraz bardziej zainteresowani inwestycją na polskim rynku mieszkaniowym dzięki rozsądnym cenom i niskim kosztom utrzymania nieruchomości.

W Polsce nadal brakuje około 3 milionów mieszkań, aby osiągnąć średnią europejską pod względem liczby mieszkań na 1000 mieszkańców.

equity_rynek_nieruchomosci_www