Wypalenie zawodowe

Zagadnienie wypalenia zawodowego jest problemem nie tylko pracownika jako jednostki, lecz całej organizacji. Dotyka ono zazwyczaj tych, którzy angażują się w powierzone zadania, wkładając w pracę całą swoją energię, oddając się bez reszty. Silne utożsamianie się z firmą i ze swoją pracą jest dużą wartością dodaną w organizacji, lecz w dużym natężeniu i intensywnością może działać destrukcyjnie na pracownika oraz w rezultacie również i na organizację….

autor: Aleksandra Wądrzyk

Więcej na ten temat pod linkiem: Zagadnienie_wypalenia_zawodowego_bez_wprowadzenia.pdf

burnout_syndrome_640