Francuzi są najbardziej opodatkowanym narodem w UE

Jak informuje francuski dziennik „Le Figaro”, Francja to najbardziej opodatkowany naród w Unii Europejskiej. Dzień wolności podatkowej wypadł tam w tym roku 29 lipca. Zsumowane obciążenia podatkowe osób pracujących na etacie wynoszą tam 57,5 %.

Dzień wolności podatkowej to dzień, w którym łączny dochód liczony średnią od początku roku zrównuje się z przewidzianymi zobowiązaniami podatkowymi na ten rok (wszystkie zsumowane obciążenia, jak podatki pośrednie i bezpośrednie, ubezpieczenia społeczne).

Dla porównania: dzień wolności podatkowej na Cyprze wypadł w tym roku 29 marca, w Wielkiej Brytanii 9 maja, w Hiszpanii 8 czerwca, a w Niemczech 12 lipca. Według warszawskiego Centrum im. Adama Smitha w Polsce dzień ten wypadł w tym roku 15 czerwca.

Ponadto z rankingu Molinari na rok 2016 wynika, że Francuzi teoretycznie należą do najlepiej opłacanych pracowników w UE, jednak po odliczeniu podatków i innych zobowiązań,  średnia pensja roczna plasuje ich dopiero na 11 miejscu w UE pod względem siły nabywczej.

france_taxes_640