Wzrost Wskaźnika Dobrobytu w Polsce

Jak podaje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wrześniowy Wskaźnik Dobrobytu w Polsce wzrósł o 0,7 pkt proc. w stosunku do sierpnia i osiągnął najwyższy poziom od 2009 r. Jest to drugi miesiąc polepszenia Wskaźnika. Jeżeli tempo wzrostu utrzyma się na tym poziomie, to w maju przyszłego roku sytuacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa będzie tak dobra, jak nigdy wcześniej.

Najważniejszą przyczyną wzrostu Wskaźnika jest wysokie tempo wzrostu płac. W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętna wysokość wynagrodzenia w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób wyniosła w sierpniu 4 492,63 zł brutto, co daje niecałe 3 200 zł netto. W ciągu 12 miesięcy przeciętnie odnotowano podwyżki o 280 zł brutto.

equity_dobrobyt_w_polsce_www