Ceny Transferowe – zamierzenia Ministerstwa Finansów na rok 2016

Minister Finansów przyjął, jako jeden z priorytetów w 2016 roku weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych. Spółki, które zdecydują się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, będą mogły skorzystać z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50%. Złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny. Minister Finansów zachęca podatników, którzy stosowali ceny transferowe w latach ubiegłych do złożenia korekt za lata 2011-2015.

Przypomnijmy… Każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym. Często w praktyce spółka-córka płaci spółce-matce (lub innej w grupie) za określone dobro lub usługę  znacznie wyższą kwotę niż wynosi jej wartość rynkowa. Takie nierynkowe ceny nazywa się cenami transferowymi. Na takiej praktyce traci budżet państwa, bo firma odprowadza mniejsze podatki. Działając w taki sposób przedsiębiorstwo narusza przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

transfer_prices