Zmiany w podatku VAT w 2016 (część 1)

Od 1 stycznia 2016 r. podatników czekają liczne zmiany dotyczące zasad rozliczania podatku VAT, które wynikają zarówno z nowelizacji ustawy o Podatku od Towarów i Usług, jak i przepisów Ordynacji Podatkowej. Oto niektóre z nich.

Przede wszystkim ulega zmianie mechanizm odliczenia podatku od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych, w wyniku czego oprócz dotychczasowych regulacji wprowadzony zostaje obowiązek ustalania kwoty VAT naliczonego do odliczenia w oparciu o tzw. Prewspółczynnik.

Po drugie od początku b.r., urzędem, gdzie składane będą deklaracje VAT, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego, staje się urząd skarbowy właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika lub siedzibę spółki, a nie jak dotychczas ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

eisa_we_love_vat