Ministerstwo finansów przygotowało ustawę obniżającą podatek CIT dla małych firm do 15%

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy obniżającej podatki małym przedsiębiorcom. Resort szacuje, że około 90 procent podatników CIT będzie mogło skorzystać z niższej 15-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Niższa stawka podatku CIT ma objąć podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Preferencja ta będzie dotyczyła także przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

equity_cit