Zmiany w wieku emerytalnym

Z dniem 1 października weszły w życie przepisy przywracające następujący wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 roku, która wprowadzała stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67. roku życia bez względu na płeć.

W ostatnim kwartale tego roku przewiduje się przejście na emeryturę ok. 331 tys. osób, jednak, jak wynika z przeprowadzanych badań statystycznych, 54% ankietowanych Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego deklaruje pozostanie na rynku pracy. Głównymi przyczynami takiego działania są: chęć dorobienia do emerytury, uzyskanie w przyszłości wyższych świadczeń emerytalnych oraz zamiłowanie do pracy.

Aktualnie średnie świadczenie wynosi ok. 1 780 PLN, co wielokrotnie nie zaspokaja potrzeb osób starszych. Ich pozostanie na rynku pracy może stanowić korzystną alternatywę dla pracodawców, często potrzebujących wykwalifikowanej kadry.

equity_wiek_emerytalny