Zmiany w podatku VAT w 2016 (część 2)

Od 1 stycznia 2016 r. podatników czekają liczne zmiany dotyczące zasad rozliczania podatku VAT, które wynikają zarówno z nowelizacji ustawy o Podatku od Towarów i Usług, jak i przepisów Ordynacji Podatkowej. Oto niektóre z nich.

Kolejna zmiana uchyla obowiązek pisemnego uzasadniania przyczyn korekty wysokości VAT, dzięki czemu składając korektę deklaracji, dołączenie uzasadnienia będzie miało charakter dobrowolny, a nie obowiązkowy jak przedtem, natomiast sama korekta nie straci w tym przypadku/wtedy mocy prawnej.

Także od początku 2016 r. podatnik, który dobrowolnie ujawni przed fiskusem zaległość podatkową, może obecnie skorzystać z obniżonej do 50% stawki odsetek za zwłokę (tj. 4%), pod warunkiem, jednak, że złoży korektę deklaracji nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, a następnie w ciągu 7 dni dokona wpłaty. W przypadku jednak niezłożenia deklaracji podatkowej lub zaniżenia zobowiązań podatkowych ujawnionych przez organy skarbowe kwota odsetek wzrośnie do wysokości 150% zwykłej stawki odsetek za zwłokę.

eauity_texes_02