Zatory płatnicze są zmorą polskich przedsiębiorców

Z listopadowego Indeksu Zatorów Płatniczych BIG wynika, że 48 procent polskich firm ma kłopoty z terminowym odzyskiwaniem należności od klientów.

Zatory płatnicze spowodowane są wydłużaniem przez firmy terminów płatności zapisanych na fakturach. Za taki rodzaj finansowania nie płaci się odsetek, tak jak w banku, i dzięki temu, jest ono najtańsze.

Gdy dostawca towaru czy usług chce otrzymać całą zapłatę, to słyszy, że nastąpi to później chyba, że zgodzi się na rabat. Jeżeli przedsiębiorca pracuje na niskiej marży i nie zgodzi się na rabat tworzy się zator płatniczy, gdyż on z kolei nie płaci swoim poddostawcom czy pracownikom.

By unikać opisanych problemów, zawsze trzeba sprawdzać swoich kontrahentów w wywiadowniach gospodarczych, w biurach informacji gospodarczej, w Internecie, a nawet pytać wśród znajomych. Nierzetelni kontrahenci powinni być eliminowani z rynku.

Gdy mamy już do czynienia z nierzetelnym kontrahentem warto go wpisywać do rejestrów.

zatory_platnicze_eisa