Z CYKLU „NASI KLIENCI” – IBI VERDE

IBI Verde sp. z o. o. jest spółką działającą od 2012 roku na rynku szeroko pojętej automatyki, zarówno przemysłowej jak i cywilnej. Taki zakres działania możliwy jest dzięki posiadanej przez nią metaplatformie INFINIT8, która jest innowacyjnym produktem z pogranicza automatyki i informatyki. Struktura platformy pozwala na tworzenie w jej ramach różnorakich produktów opartych na zbieraniu, przetwarzaniu i raportowaniu danych, przy czym zakres tych danych jest w zasadzie nieograniczony. Zastosowane technologie chmurowe oraz bezprzewodowa komunikacja znacznie obniżają koszty własne oraz podnoszą bezpieczeństwo przechowywanych danych.

W chwili obecnej spółka posiada cztery główne kierunki rozwoju – systemy klimato-meteo, systemy wspierające sportowców, telemedycyna oraz automatyka budynkowa. Szczególnie zaawansowane prace związane są z kwestiami klimato-meteo – nawiązano owocną współpracę z licznymi uczelniami, prace terenowe z naukowcami pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie założeń, a ponadto obecnie wdrożona została procedura patentowa innowacyjnego deszczomierza.

Docelowo szacuje się, że liczba obszarów, w których użycie INFINIT8 pozwoli na skuteczne konkurowanie z obecnymi na rynkach przedsiębiorstwami, może sięgnąć nawet kilkunastu. Dodatkowo część rozwiązań opracowanych przez spółkę jest na tyle innowacyjnych, żekonkurencja w tym zakresie jest minimalna lub wręcz nie istnieje. Właścicielami i członkami zarządu spółki są twórcy INFINIT8, co powoduje, że znają wszystkie jego mocne strony i jednocześnie zdają sobie sprawę z jego pewnych ograniczeń. Oni też tworzą trzon zespołu, który ciągle pracuje nad wprowadzaniem usprawnień do struktury platformy, tak aby mogła sprostać specyfice kolejnych obszarów, w których INFINIT8 może znaleźć zastosowanie.

ibi_verde