Wzrosło zadłużenie polskich firm budowlanych

Prawie 32 000 firm budowlanych ma problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Ich łączne zadłużenie wynosi ponad 4 mld PLN.

Według urzędników z Polskiego Stowarzyszenia Pracodawców Budownictwa, wiele firm budowlanych jest winnych zarówno sobie nawzajem, jak i bankom.

Pomimo większej liczby zamówień zadłużenie w budownictwie było w ubiegłym roku o 500 mln wyższe niż w 2016 r.

equity_budowlane