Wykorzystanie „cloud computing” w Polsce jest na bardzo niskim poziomie

Przedsiębiorstwa zamiast budować własną infrastrukturę informatyczną mogą uzyskiwać dostęp do zasobów udostępnianych przez osoby trzecie w internecie. Ta wspólna zasada zasobów jest najbardziej znana jako „cloud computing”.

Według nowego raportu Eurostatu, wykorzystanie usług „cloud computing” w Polsce w 2016 r. było na niskim poziomie wśród krajów Unii Europejskiej. Agencja stwierdziła, że w państwach członkowskich UE można zaobserwować znaczne różnice.

Ponad połowa firm w Finlandii korzystała z cloud computing (57 procent). Równie wysokie dane osiągane są również w Szwecji (48 procent) i Danii (42 procent).

Na drugim końcu skali wykorzystywania usług cloud computing znalazły się przedsiębiorstwa z Bułgarii i Rumunii (siedem procent), Łotwy i Polski (zarówno osiem procent) oraz Grecji (dziewięć procent).

equity_cloud