Wydatki cudzoziemców w Polsce rosną

GUS obliczył, że cudzoziemcy odwiedzający Polskę w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku wydali w sumie 19,1 mld zł (4,45 mld EUR), co oznacza 4,5-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku.

Jednocześnie wydatki Polaków wyjeżdżających za granicę również wzrosły, osiągając w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 roku 8,4 mld zł (wzrost o 2,6 procent rr).

Według GUS  każdy cudzoziemiec wydał w Polsce średnio 480 zł (112 euro), podczas gdy przeciętny Polak w trakcie podróży za granicę wydał 337 zł (78 euro).

Większość wydatków dokonanych przez obcokrajowców w Polsce dotyczyła obywateli innych krajów UE. Niemcy stanowili 48 procent ogółu wydatków, natomiast Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini odpowiadali łącznie za 28 procent.

GUS szacuje, że w drugim kwartale tego roku, dwie trzecie obcokrajowców odwiedzających Polskę przyjechali z zamiarem dokonania zakupów.

cudzoziemcy_equity