Wschodnia Polska otrzyma wsparcie dla sektora turystycznego

Ministerstwo Rozwoju zdecydowało się zainwestować 200 mln zł (45 mln EUR) na wsparcie sektora turystycznego we wschodniej Polsce, chcąc pomóc mniejszym firmom rozwinąć ich działalność.

Pieniądze będą pochodzić ze środków UE, których nie wydano w okresie 2007-2013 i będą wykorzystane do udzielenia niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorstw w pięciu województwach wschodnich.

Projekty, które będą brane pod uwagę do finansowania obejmują te, które inwestują w tradycyjne rzemiosło, lokalną tradycję, zakwaterowanie turystyczne lub sprzedaż produktów regionalnych.

equity_eastern_poland