To już pewne – płaca minimalna w Polsce w 2016 r. wyniesie 1 850 PLN

Od 1 stycznia 2016 pracodawca będzie musiał zapłacić przynajmniej 1 850 PLN dla pracownika zatrudnionego na pełen etat.

Wynagrodzenie minimalne za pracę w Polsce utrzymuje się powyżej poziomu dla krajów regionu Europy Środkowej. Wśród dwudziestu dwóch krajów Unii Europejskiej, w których funkcjonuje płaca minimalna na poziomie krajowym, Polska zajmuje dwunaste miejsce pod względem jej wysokości mierzonej parytetem siły nabywczej (ilość dóbr, jakie można za nią nabyć).

W ostatnich latach w większości europejskich państw zaobserwowano stosunkowo niewielki wzrost płac. Wiele grup reprezentujących pracowników twierdzi, że spadła siła nabywcza i obniżył się ogólny poziom życia. W rankingu płacy minimalnej w Europie wciąż za nami są m.in. Portugalia, Węgry, Chorwacja, Słowacja i Czechy.

wykres_equity