Sytuacja gospodarcza w kraju oceniana przez Polaków najlepiej od 1989 roku

Czterdzieści dziewięć procent Polaków twierdzi, że gospodarka naszego kraju jest w dobrym stanie, podczas gdy tylko 13 procent się nie zgadza. Jest to najlepsza ocena od 1989 roku wynika z nowego badania przeprowadzonego przez CBOS.

Liczba pozytywnych opinii na temat gospodarki wzrosła o 5 punktów procentowych od lipca, podczas gdy liczba negatywnych komentarzy spadła o 2 punkty.

Odsetek respondentów, którzy mówią, że kraj jako całość zmierza w dobrym kierunku, wzrósł do 44 procent z 41 procent w lipcu.

Czterdzieści jeden procent, tyle samo co w lipcu, powiedział, że sprawy w kraju idą w złym kierunku – twierdzi CBOS.

Ankietę przeprowadzono w dniach od 17 do 24 sierpnia na reprezentatywnej, losowej próbie 1 009 dorosłych respondentów.

equity_mapka_polski_www